אני לדודי לדודי לי

Translation: I AM MY BELOVED AND MY BELOVED IS MINE